Materiale Elektrike

EuroElektra ofron produkte të përzgjedhura nga furnitorët më të njohur ndërkombëtar, duke i siguruar tregut teknologjinë më të avancuar.

Siguri e Automatizuar

Godina juaj është më e sigurtë falë sistemeve të monitorimit me smart kamera dhe komanduar nga sisteme të automatizuara. 

Studio ndriçimi

Në EuroElektra ndriçimi është një ndërthurje mes artit, arkitekturës dhe skenografisë duke i siguruar hapsirës tuaj sistemin e duhur të ndriçimit.

Eficencë Energjitike

Klimatizimi efiçient është një nga shërbimet që EuroElektra ofron për mënaxhimin dhe kursimin e energjisë në zyra, apartamente dhe godina të profileve të ndryshme.

Energji e Rinovueshme

EuroElektra, nëpërmjet markave më të mira në fushën e energjisë ekologjike, mundëson shfrytëzimin e potencialit energjitik diellor duke minimizuar ndotjen e ambientit.

Godina Inteligjente

Ndërtesat bashëkohore janë tashmë struktura më komplekse, jo vetëm mundësojnë rehati, ndriçim, siguri por, i ndërlidhin ato në një sistem të integruar.

Projekte

Numërojmë një sërë projektesh të realizuara në secilin prej sektorëve ku operojmë.

Kush jemi?

Evente

EuroElektra organizon vazhdimisht evente me fokus në zhvillimet e sektorit elektrik dhe fotovoltaik në vend.