Punoni me Ne

Qëllimi i EuroElektra nuk është vetëm fitimi por edhe krijimi i një kulture pune mbi raportet e konkurencës së shëndetshme duke insistuar gjithmonë tek cilësia dhe profesionalizmi.

Nëse dëshironi të bashkëpunoni ose të bëheni pjesë e stafit të EuroElektrës regjistrohuni dhe krijoni profilin tuaj profesional si dhe një CV të përditësuar.