Sliding doors 

Kit I kompozuar për porta automatike me shinë Pesha maksimale e portës:  400kg                                                                                                                            Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm Shpejtësia e lëvizjes së portës: 18m/min

Pesha maksimale e portës:  400kg                                                                                                   Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm  Shpejtësia e lëvizjes së portës: 18m/min

Showing 1 - 2 of 2 items