Sliding doors 

Kit I kompozuar për porta automatike me shinë Pesha maksimale e portës:  400kg                                                                                                                            Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm Shpejtësia e lëvizjes së portës: 18m/min

Pesha maksimale e portës:  400kg                                                                                                   Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm  Shpejtësia e lëvizjes së portës: 18m/min

Max Gate Weight: 900 kg Max Speed: 12 m/min Use Frequency: 40%

Showing 1 - 3 of 3 items