banner

Materiale Elektrike

EuroElektra ofron produkte të përzgjedhura nga furnitorët më të njohur ndërkombëtar, duke i siguruar tregut teknologjinë më të avancuar.

banner

Siguri e Automatizuar

Godina juaj është më e sigurtë falë sistemeve të monitorimit me smart kamera të cilat komandohen nga sisteme të automatizuara që EuroElektra mundëson.

banner

Studio ndriçimi

Në EuroElektra ndriçimi është një ndërthurje mes artit, arkitekturës dhe skenografisë duke i siguruar hapsirës tuaj sistemin e duhur të ndriçimit.

banner

Eficencë Energjitike

Klimatizimi efiçient është një nga shërbimet që EuroElektra ofron për mënaxhimin dhe kursimin e energjisë në zyra, apartamente dhe godina të profileve të ndryshme.

banner

Energji e Rinovueshme

EuroElektra, nëpërmjet markave më të mira në fushën e energjisë ekologjike, mundëson shfrytëzimin e potencialit energjitik diellor duke minimizuar ndotjen e ambientit.

banner

Godina Inteligjente

Ndërtesat bashëkohore janë tashmë struktura më komplekse, jo vetëm mundësojnë rehati, ndriçim, siguri por, i ndërlidhin ato në një sistem të integruar.

Events

EuroElektra organizon vazhdimisht evente me fokus në zhvillimet e sektorit elektrik dhe fotovoltaik në vend.

Projekte

Numërojmë një sërë projektesh të realizuara në secilin prej sektorëve ku operojmë.

Projekt fotovoltaik - Godina “EuroElektra”

Vendndodhja: Tiranë

Sistemi i automatizimit të ndërtesave

Vendndodhja: : Hotel "Villa Pascucci"

Projekt fotovoltaik – Banka "ProCredit"

Vendndodhja: Rr. 'Dritan Hoxha'

Projekt fotovoltaik – Konsumator familjar

Vendndodhja: Tiranë

Blog