banner

Materiale Elektrike

EuroElektra ofron produkte të përzgjedhura nga furnitorët më të njohur ndërkombëtar, duke i siguruar tregut teknologjinë më të avancuar.

banner

Siguri e Automatizuar

Godina juaj është më e sigurtë falë sistemeve të monitorimit me smart kamera të cilat komandohen nga sisteme të automatizuara që EuroElektra mundëson.

banner

Studio ndriçimi

Në EuroElektra ndriçimi është një ndërthurje mes artit, arkitekturës dhe skenografisë duke i siguruar hapsirës tuaj sistemin e duhur të ndriçimit.

banner

Eficencë Energjitike

Klimatizimi efiçient është një nga shërbimet që EuroElektra ofron për mënaxhimin dhe kursimin e energjisë në zyra, apartamente dhe godina të profileve të ndryshme.

banner

Energji e Rinovueshme

EuroElektra, nëpërmjet markave më të mira në fushën e energjisë ekologjike, mundëson shfrytëzimin e potencialit energjitik diellor duke minimizuar ndotjen e ambientit.

banner

Godina Inteligjente

Ndërtesat bashëkohore janë tashmë struktura më komplekse, jo vetëm mundësojnë rehati, ndriçim, siguri por, i ndërlidhin ato në një sistem të integruar.

Events

EuroElektra organizon vazhdimisht evente me fokus në zhvillimet e sektorit elektrik dhe fotovoltaik në vend.

Projekte

Numërojmë një sërë projektesh të realizuara në secilin prej sektorëve ku operojmë.

Impiant Fotovoltaik 600 kWp

Vendndodhja: 2AT Chemicals, Korce

Impiant Fotovoltaik 126 kWp

Vendndodhja: Coca-Cola Bottling Albania

Impiant Fotovoltaik 100 kWp

Vendndodhja: Hotel "Villa Pascucci"

Impiant Fotovoltaik 11 kWp

Vendndodhja: Devoll HydroPower

Blog