Efiçencë Energjitike 

Efiçencë Energjitike

Komforti i klimës

Temperatura që ju dëshironi, si dhe kur e doni ju..

Menaxhim tërësor i klimës për cdo lloj ndërtese, i përshtatshëm për cdo ambjent dhe i kontrollueshëm në mënyrë lokale dhe qëndrore nga një pike e vetme.

Funksioni “Ecometer” tregon vlerat e konsumit me anë të një indikatori të graduar me nivele I cili sinjalizon kur vlerat e temperaturës tejkalohen.

MENAXHIM INTELIGJENT

Sistemi i kontrollit të klimës i integruar në sistemin e automatizimit By-Me

Integrimi plotë me sistemin e automatizimit të shtë pise mundëson monitorimin e konsumit të energjisë të sistemit fotovoltaik.

Energjia dhe ndërtesa janë plotësisht të menaxhuara nga ekrani i një smartphone me të cilin të gjitha vlerat janë të monitorueshme në bazë javore, mujore dhe vjetore.

There are no products in this category.

Subcategories