Sisteme Parkimi 

-          Të pajisura me sistem kamerash për leximin automatik të targës së makinës -          Të  kompletuara me infrastrukturën e nevojshme për udhëzimin e makinave drejt vendeve të lira të parkimit

Sistemi shërben si njësi autonome brenda një hapësire parkimi dhe është zgjedhja më ekonomike për hapësirat e vogla dhe mesatare të parkimit. Teknologjia e besueshme e GreenCenter I bën këto sisteme të përshtatshme për biznese, godina rezidenciale, supermarkete etj. Aksesimi brenda ambjenteve të parkimit mund të bëhet me bileta ose me kartë (në varësi të...

Showing 1 - 2 of 2 items