Sisteme Parkimi 

-          Të pajisura me sistem kamerash për leximin automatik të targës së makinës -          Të  kompletuara me infrastrukturën e nevojshme për udhëzimin e makinave drejt vendeve të lira të parkimit

-   Sistemi shërben si njësi autonome brenda një hapësire parkimi dhe është zgjedhja më ekonomike për hapësirat e vogla dhe mesatare të parkimit. -   Teknologjia e besueshme e GreenCenter i bën këto sisteme të përshtatshme për biznese, godina rezidenciale, supermarkete etj. -   Aksesimi brenda ambjenteve të parkimit mund të bëhet me bileta ose me kartë...

Showing 1 - 2 of 2 items