Sisteme Akses-Kontrolli 

Sistemet e aksesit FAAC garantojnë një shërbim sigurie të kompletuar dhe mund të integrohen lehtësisht me sistemet e tjera të dedikuara për mbrojtjen e ndërtesave. Në të gjitha raste kur nevojitet kontroll i hapësirave publike si: pishina, palestra etj, përdorimi i sistemeve të akses-kontrollit siguron menaxhim të shpejtë të fluksit të përdoruesve.

Sistemi akses-kontrolli vjen gjithashtu në versionin e pajisur me lente për  pamje 360° i cili  mundëson pamje të qarta të zones së hyrjes  dhe regjistrim automatik të eventeve  që ndodhin përpara portës së hyrjes. 

Showing 1 - 2 of 2 items