Porta me krahe 

Eco Kit 412 për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 1.8m Frekuenca e përdorimit: 18 cikle/orë

Trendy Kit 413 230V për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 1.8 - 2.5 m Frekuenca e përdorimit: 30%

Energy Kit 391 për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 2-2.5 m Frekuenca e përdorimit: 80 cikle/ditë

390 230V për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 1.8-3 m Frekuenca e përdorimit: S3 - 30%

Master 415 230V për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 2.5 - 4 m Frekuenca e përdorimit: S3 - 30%

Master 415 24V për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 2.5 - 4 m Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm

Handy Kit S418 për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 2.3 - 2.7 m Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm

Leader Kit 402 për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 1.8 - 3 m Frekuenca e përdorimit: 55 cikle/ora

Hybrid Kit S450H për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 2 - 3 m Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm

422 230V për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 1.8 - 3 m Frekuenca e përdorimit: 55 cikle/ora

400 230V për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 2.2 - 7 m Frekuenca e përdorimit: 50 - 70  cikle/ora

Power Kit 770N 230V për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 2 - 3.5 m Pesha maksimale e portës: 500 kg Frekuenca e përdorimit: S3 - 30%

Power Kit 770N 24V për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 2 - 3.5 m Pesha maksimale e portës: 500 kg Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm

S800H ENC për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 2 - 4 m Pesha maksimale e portës: 800 kg Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm

S800 ENC për porta automatike me krah Gjatësia e një kanate: 2 - 4 m Pesha maksimale e portës: 800 kg Frekuenca e përdorimit: 45 - 30 cikle/ora

Showing 1 - 15 of 15 items