Porta me rreshqitje 

Delta 2 Kit 740 për porta automatike me shinë  Pesha maksimale e portës:  500kg                                                                                                   Frekuenca e përdorimit: 30 % Shpejtësia e lëvizjes së portës: 12m/min

Delta 3 Kit 741 për porta automatike me shinë  Pesha maksimale e portës:  900kg                                                                                                   Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm  Shpejtësia e lëvizjes së portës: 12m/min

Rapid Kit C720 për porta automatike me shinë  Pesha maksimale e portës:  400kg                                                                                                   Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm Shpejtësia e lëvizjes së portës: 18m/min

Rapid Kit C721 për porta automatike me shinë  Pesha maksimale e portës:  800kg                                                                                                   Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm Shpejtësia e lëvizjes së portës: 18m/min

Pratico Kit 746 E R për porta automatike me shinë  Pesha maksimale e portës:  400 - 600 kg                                                                                                 Frekuenca e përdorimit: 70 % Shpejtësia e lëvizjes së portës:  9.6 - 12 m/min

844 E R për porta automatike me shinë  Pesha maksimale e portës:  1.800 Kg                                                                                              Frekuenca e përdorimit: 70 - 78% Shpejtësia e lëvizjes së portës:  9.5 - 12 m/min

844 R 3PH për porta automatike me shinë  Pesha maksimale e portës:  1.600 - 2.000 Kg                                                                                     Frekuenca e përdorimit: 70 % Shpejtësia e lëvizjes së portës: 9.6 - 12 m/min

884 MC 3PH për porta automatike me shinë  Pesha maksimale e portës:  3.500 Kg                                                                                                   Frekuenca e përdorimit: 50 - 100% Shpejtësia e lëvizjes së portës: 10 m/min

C851 230V për porta automatike me shinë  Pesha maksimale e portës:  1.800 Kg                                                                                                   Frekuenca e përdorimit: 100% Shpejtësia e lëvizjes së portës: 40 m/min

Showing 1 - 9 of 9 items