Porta Garazhi  

Dolphin kit D600 për hapje sektoriale të garazheve industriale  Forca rrëshqitëse e mekanizmit të motorrit: 600 N  Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm 

D700 HS për hapje sektoriale të garazheve industriale  Forca rrëshqitëse e mekanizmit të motorrit: 600 N  Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm 

D1000 për hapje sektoriale të garazheve industriale  Forca rrëshqitëse e mekanizmit të motorrit: 1000 N  Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm 

Solid Kit 550 për hapje sektoriale të garazheve Dimensionet Maksimale të portës: 3 x 2.7 m Pesha maksimale e portës:  10 Kg/mq Frekuenca e përdorimit: S3 - 30%

580 230V për hapje sektoriale të garazheve Dimensionet Maksimale të portës: 3.5 x 3 m Pesha maksimale e portës:  15 Kg/mq Frekuenca e përdorimit: 60 cikle/ora

593 230V për hapje sektoriale të garazheve Dimensionet Maksimale të portës: 3.5 x 2.7 m Pesha maksimale e portës:  15 Kg/mq Frekuenca e përdorimit: 50 cikle/ora

Showing 1 - 6 of 6 items