Porta me fotoelement 

Frekuenca e përdorimit: 100 % Pesha maksimale e krahëve:  - Për porta me një krah: 110 kg - Për porta me dy krah: 2 x 70 kg Shpejtësia e krahëve : 5 - 70 cm/sek

Aktuator elektromekanik me krahë të artikuluar Gjatësia: 1.5m Frekuenca e përdorimit (cikël/orë) : S3-30%

Operatori hidraulik 230V Gjerësia maksimale e një paneli të vetëm: 1.5 - 2 m  Frekuenca e përdorimit (cikël/orë) :  80 cycles/hour

Showing 1 - 6 of 6 items