Product

680 H

Gjatësia e traut: 2 m - 8 m 

Koha e hapjes: 1.5- 6 s

Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm

New product

Related Products

Barrierë trafiku - 615 BPR Gjatësia e traut: 4m  Koha e hapjes: 4s - 6s Frekuenca e përdorimit: 50%

Barrierë automatike 230V Gjatësia e traut: 5m  Koha e hapjes: 3.5- 4.5 s Frekuenca e përdorimit: 70%

Barrierë automatike 24V Gjatësia e traut: 5 m Koha e hapjes: <2 s (80° me 3 m ) Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm

Barrierë automatike 230V Gjatësia e traut :  3- 3.8 m Koha e hapjes : 2s - 3s Frekuenca e përdorimit: 100%

Barrierë Automatike 230V  Gjatësia e traut: 3m  Koha e hapjes: 0.8- 2.2 s Frekuenca e përdorimit: 100%

Gjatësia e traut :  7 m Koha e hapjes : 4s Frekuenca e përdorimit: 100%

Download