Product

Buton hermetik i veshur me gomë

Modeli: ZB4BP2S     

New product

Related Products

Kategoria e produktit: Harmony XB4

Sistemet e aksesit FAAC garantojnë një shërbim sigurie të kompletuar dhe mund të integrohen lehtësisht me sistemet e tjera të dedikuara për mbrojtjen e ndërtesave. Në të gjitha raste kur nevojitet kontroll i hapësirave publike si: pishina, palestra etj, përdorimi i sistemeve të akses-kontrollit siguron menaxhim të shpejtë të fluksit të përdoruesve.

Rapid Kit C721 për porta automatike me shinë  Pesha maksimale e portës:  800kg                                                                                                   Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm Shpejtësia e lëvizjes së portës: 18m/min

Barrierë automatike 24V Gjatësia e traut: 5 m Koha e hapjes: <2 s (80° me 3 m ) Frekuenca e përdorimit: Përdorim i vazhdueshëm

Barrierë automatike 230V Gjatësia e traut :  3- 3.8 m Koha e hapjes : 2s - 3s Frekuenca e përdorimit: 100%

Barrierë Automatike 230V  Gjatësia e traut: 3m  Koha e hapjes: 0.8- 2.2 s Frekuenca e përdorimit: 100%

Gjatësia e traut :  7 m Koha e hapjes : 4s Frekuenca e përdorimit: 100%

Aktuator elektromekanik me krahë të artikuluar Gjatësia: 1.5m Frekuenca e përdorimit (cikël/orë) : S3-30%

Operatori hidraulik 230V Gjerësia maksimale e një paneli të vetëm: 1.5 - 2 m  Frekuenca e përdorimit (cikël/orë) :  80 cycles/hour