Product

SMA Sunny Tripower 15000TL / 20000TL / 25000TL

Ideale për impiante fotovoltaike të fuqive të mëdha

Fuqia: 15.33 kW – 25.55 kW

Garancia:  10 years

New product

Related Products

Inverter tre-fazor   Fuqia : 15 kW – 22.5Kw -  7 vite garanci produkti    - Të integrueshme lehtësisht me sisteme fotovoltaike  të fuqive  të  ndryshme      nga rezidencat e banimit deri te parqet fotovoltaik

Inverter monofazë Fuqia : 2.25 kW - 4.65 kW   -  7 vite garanci produkti    - Të integrueshme lehtësisht me sisteme fotovoltaike  të fuqive  të  ndryshme      nga rezidencat e banimit deri te parqet fotovoltaik        

Inverter tre-fazor   Fuqia : 3.0 kW – 20.0 kW -  7 vite garanci produkti    - Të integrueshme lehtësisht me sisteme fotovoltaike  të fuqive  të  ndryshme      nga rezidencat e banimit deri te parqet fotovoltaik

Inverter  monofazë Fuqia : 3 kW – 3.6 Kw Garancia: 10 vite

Ideale për impiante fotovoltaike të fuqive të mëdha. Fuqia: 76.5 kW Garancia: 10 vite

Inverter Monofazë  Fuqia : 3.0 kW – 8.2 kW - 7 vite garanci produkti  - Inverter Monofazë, pa transformator, zgjidhja ideale për shtëpitë private.

Download